Przechowywanie i eksploatacja węży technicznych

Witam
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując zakup węża do kompresora, oleju, narzędzi pneumatycznych czy innego, winnyście sobie odpowiedzieć na parę pytań. Planowanie umożliwi nam uniknięcie wypadku, czy nieprawidłowego działania urządzenia czy procesu technologicznego.

Najistotniejsze pytania to:

Co planujemy tłoczyć lub ssać (materiał, która płynie przewodem).
Jaka powinna być rozmiar wewnętrzny, jeśli potrzeba to dodatkowo średnica zewnętrzna .
Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płyącej substancji i temperatura zewnętrzna).
Warunki nasłonecznienia, składniki chemiczne występujące w środowisku (stałe i okresowe).
Czy istnieje ryzyko zbytniego załamania węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe medium.
Czy występuje ryzyko pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania medium.
Planowana długość węża.
Oraz wszelkie inne elementy mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( przede wszystkim w wypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych – ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
Technikę mocowania końcówek (zacisk, opaska) i rodzaje wykorzystywanych złączy i szybkozłączy.

Mocowanie na złączu Kamlock czy Camlok

Mocowanie na opaski 2 sztuki do złącza Camlock


Planowana mobilność zestawu (połączenie stacjonarne, połączenie klucza pneumatycznego, pistoletu do malowania czy przedmuchiwania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Odpowiedni dobór węża to wybór towaru spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający pewną i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszystkich narzędziach i instalacjach wpływ na końcową cenę i jakość.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nadmiernym zagięciu węża zachodzą w nim niekorzystne zjawiska. W punkcie zgięcia, po stronie zewnętrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Powoduje to procentowe osłabienie węża i może spowodować jego uszkodzenie. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zakłócenie transferu medium -substancji. W przypadku medium o właściwościach ściernych prowadzi to do stopniowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli odpowiednia strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

Węże wytłaczane gładkie – 7,5 x średnica wewnętrzna
Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna

Najmniejsza długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? – kąt gięcia
R – przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
’l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)

Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Powinno się zwrócić uwagę na to, aby krawędzie styku końcówki z wężem nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć). Choć obecnie wytwarzane opaski do węży mają wywinięte brzegi.

Widoczna na zdjęciu opaska ma wywinięte brzegi – opaski oteicker – oeticker różnie piszą:)

Węże ssawno-tłoczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.

Wąż gumowy zbrojony do powietrza:

https://domtechniczny24.pl/w%C4%99%C5%BCe-do-powietrza-odporne-na-warunki-atmosferyczne.html


W przewodach tych należy umocować złączki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje.

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy technicznych.

Podczas użytkowania węży i przewodów należy stosować się do następujących wytycznych:

  • stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, zapisane na boku węży.
  • należy węże wciskać a nie wkręcać, zminimalizuje to skręt przewodu po zamocowaniu. Jeśli wąż zachodzi ciężko na końcówkę, można go lekko podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
  • należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. trzeba zaprojektować osłony do przejeżdżania nad wężami), przewodów nie powinno się przesuwać po ostrych krawędziach;
  • po użyciu należy je przechowywać w odpowiednich warunkach ( kiedyś się talkowało teraz wystarczy zwinąć i trzymać w ciemnym pomieszczeniu)
  • okresowo kontrolować stan techniczny węży, nacięte węże należy wycofać z użytku i zutylizować, opcjonalnie wstawić nowy odcinek.

Węże trzeba magazynować

  • zwinięte w kręgi ułożone na paletach w stosach o wysokości nie większej niż 0,5-1 metra.
  • zawieszone na odpowiednich uchwytach zabezpieczających przewody przed odkształcaniem.
  • w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (należy zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach przewodów gumowych).
  • w składach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
  • bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle powodzenia